Vandanalyse af vandet fra Bredebro Andelsvandværk


Bredebro Andelsvandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.
Hårdheden i Bredebro Andelsvandværk er 12,2.

Du kan se vandværkets analyser her