Om Vandværket

 

Bredebro Andelsvandværk leverer vand til 1000 husstande med 950 målere. 
Bredebro Andelsvandværks nuværende bygninger blev bygget 1972.
Med et stigende vandforbrug blev filterkapaciteten fordoblet i 1985.
I dag er vandværket moderniseret og kører fuldautomatisk med SRO styring og overvågning.

(fortsat)
Der er to identiske boringer på hver 83 meters dybde, med en indvindingskapacitet på ca. 120 m3 pr time. Begge boringer er udstyret med dykpumper, som hver har deres frekvensomformer. Der udpumpes med fire pumper som styres fuldautomatisk, med hver en sin frekvensomformer.

Desuden har vandværket en nødstrømsforsyning hvor generatoren starter automatisk ved strømudfald.

Vandværket leverer ca. 260.000 m3 rent vand til forbrugerne.